1 8 opacity
 • Slideshow
 • Slideshow
 • Slideshow
 • Slideshow
 • Slideshow

The Next Level

next-levelThe Next Level är en ettårig utbildning.

Den höga kvalitén av helande sessioner och utbildningar som vi som lärare har med oss till den här utbildningen är utan konkurrens som vi ser det.

Våra läror omfattar:

 • Reikimasters
 • Healingmassörer
 • Medium
 • Resanterapeut
 • Tarot
 • Livscoach
 • NPA-non personal awareness
 • Aromaterapi
 • Kreativ affärsutveckling

Vi erbjuder andliga utbildningar för att nå stadier av högre kunskap och att väcka intuitiv medvetenhet som en andlig väg.

Level One omfattar:

Reiki 1
Det är en healingteknik som har sitt ursprung i Tibet. Under 1800-talet utvecklade en läkare denna teknik och den har sedermera spritt sig över hela världen.
Reikin har ingen guru och är idag världens mest utbredda healingform. Tekniken är enkel och bygger på att ge energi, utan att ta av sin egen, och låta healingen gå dit den behövs.
Under utbildningen får du lära dig att använda reiki på dig själv och andra. Helgen innehåller fyra så kallade initieringar där energin kopplas på och du känner hur den flödar genom dina händer. Du får lära dig en fullständig behandling.

Level Two omfattar:

Tarot
De flesta idag, är medvetna hur en tarotlek ser ut, men vet inte riktigt hur den används. Denna helg får du lära dig den urgamla tekniken hur ”man läser med hjärtat” Det är ett bra redskap i vår vardag när vi hela tiden ställs inför olika slags beslut och information flödar snabbare än någonsin.
Kursen innehåller både teori och praktik. Vi använder av oss Oshokorten dag ett och Ängla/oracelkort dag 2.

Level Three omfattar:

Reiki 2
I Reiki 2 kliver man ut ur tids- och rumsaspekten och jobbar med distanshealing. Här jobbar man också djupare med mentala och känslomässiga aspekter. I Reiki 2 får man tillgång till fler symboler och deras innebörd.

Level Four omfattar:

Kanalisering
Denna helg så skapar vi en kontakt med din guide/andliga vägledare, så att du kan ta emot råd och information om din livsväg.
Du kommer att få lära dig
*att kanalisera din andliga vägledare/guide samt att förstärka kontakten
*att kanalisera ditt högre jag
*att skrivkanalisera
*att kanalisera budskap till andra

Level Five omfattar:

Ängla/orakelkortreading
Äkthet är ett resultat av detta arbete, samt hur man blir en bättre människa, att bli mer medveten och att ha kontroll över sitt liv.
Vi lär ut hur du skapar ditt eget liv, att vara din egen Skapare. Inte bara för att drömma, utan för att planera ditt liv med medvetandet och medvetenhet om vad effekten av dina tankar och handlingar har på dig själv och andra.
Sammanfattning och avslut.

Datum för The Next Level:

Level1: Kursstart januari

Pris: 14 100kr
(Man kan inte hoppa in på enstaka kurser, det är en sluten grupp med endast 12 deltagare).

Du är varmt välkommen att följa med oss på denna resa, att lära dig av gamla kunskaper för att förbättra våra liv och medvetande.

Från våra hjärtan och med respekt för dig

Frida och Britt-Marie